IX Sesión Ordinaria - Administración 2015 - 2018 (30/04/2016)